Welkom


Welkom op de Nederlandse site van de BenchmarkIndex.

Benchmarking richt uw aandacht op die aspecten van de bedrijfsvoering waar daadwerkelijk verbeteringen zijn te behalen. Het geeft een andere kijk op uw bedrijfsvoering en stimuleert de inbreng van frisse ideeën in uw onderneming.

De BenchmarkIndex is een initiatief dat het mogelijk maakt om uw bedrijf te vergelijken met bedrijven in Nederland en Europa. Daarvoor staat de database met gegevens over duizenden bedrijven tot de beschikking van de adviseurs die getraind zijn in de methodiek van de Benchmarkindex. Zij kunnen u daarmee een schat aan informatie geven over uw presteren op Europees niveau.

Deze site geeft informatie over benchmarking in algemene zin, de BenchmarkIndex en over de 'BenchmarkIndex National Focal Point' voor Nederland. Voor getrainde adviseurs biedt deze site een bron van informatie op de users site.

De BenchmarkIndex wordt in Nederland beheerd door de Stichting KDI, het aanspreekpunt op het gebied van Kwaliteit, Duurzaamheid en Innovatie. Als programmamanager van de BenchmarkIndex kunt u altijd bij mij terecht voor verdere informatie of vragen. Voor het laten uitvoeren van een benchmark verwijs ik u naar het overzicht van de organisaties die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van benchmarks op Uitvoeren benchmark.

drs. Marc Rouppe van der Voort
m.rouppevandervoort@benchmarkindex.nl